Standpunten 'Z'

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars moeten verplicht worden hun cliënten gericht te informeren wanneer een preferent geneesmiddel wijzigt. Nu vinden er veel fouten plaats doordat er slechte communicatie plaatsvindt vanuit de zorgverzekeraar.

Zwangerschapsverlof

Mannen en vrouwen moeten een gelijk aantal verlofdagen krijgen, namelijk 140 dagen ieder. Dit bevordert de gelijke kansen tussen man en vrouw bij terugkeer naar de arbeidsmarkt. Omdat mannen nu slechts 3 dagen krijgen komt de zorg voor het kind primair bij de vrouw te liggen, waardoor de vrouw onnodig in de rol van primaire verzorger wordt geduwd. Ook is bonding tussen ouder en kind van groot belang in deze periode, en daarom hoort ook de vader een gelijk aantal dagen te krijgen. Mannen en vrouwen mogen hun 140 dagen ook aan elkaar overdragen.

Zwarte lijsten bij luchtvaartmaatschappijen

Het is nu niet mogelijk om juridisch stappen te ondernemen tegen een plaatsing op een zwarte lijst. Daarom vinden wij dat er een gezond en aanvaardbaar evenwicht tussen veiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moet zijn. Dit betekent dat er mogelijkheden moeten komen voor burgers om de negatieve consequenties die ze ondervinden naar aanleiding van profiling van PNR-data juridisch aan te vechten.

Zwarte Piet

De Jonge Democraten pleiten tegen een algeheel verbod op Zwarte Piet. Wel vinden we dat de overheid bepaalde normen en waarden moet hanteren. Deze normen en waarden mogen nooit ten doel hebben iemand of een bevolkingsgroep te kwetsen. De overheid moet daarom afzien van subsidies op het Sinterklaasfeest indien er Pieten meelopen met stigmatiserende uiterlijke kenmerken, zoals een volledig zwart geschminkt gezicht, gouden oorbellen, dikke rode lippen en kroeshaar. Inclusiviteit in het overheidsbeleid is voor ons namelijk zeer belangrijk.

ZZP

De Wet DBA verlicht niet de financiële risico’s van ZZP’ers en moet daarom worden vervangen door de oude VAR. Modelovereenkomsten die door de DBA zijn opgericht moeten wel beschikbaar blijven voor hen die ze willen gebruiken.

» Ga terug naar de politieke site