Standpunten 'W'

Weigerambtenaar

De overheid behoort het goede voorbeeld te geven als het gaat om de afwijzing van elke vorm van discriminatie. Ze dient diensten te verlenen aan burgers zonder aanzien des persoons. Ambtenaren zijn het verlengstuk van de overheid en wij kunnen het daarom niet toestaan dat ambtenaren de wetten die democratisch tot stand zijn gekomen weigeren uit te voeren. Voor ambtenaren die weigeren paren van gelijk geslacht te huwen is wat betreft de Jonge Democraten geen ruimte in Nederland. Deze dienen uit hun functie ontheven te worden.

Wensouders

Ouderschap vindt binnen onze samenleving op diverse manieren plaats. De Jonge Democraten zijn van mening dat de overheid ‘ouderschap’ van heteroseksuele stellen, niet-heteroseksuele stellen en alleenstaanden met een kinderwens gelijkwaardig dient te benaderen. De Jonge Democraten vinden dat iedereen de keuzevrijheid moet hebben om gezinssamenstelling en opvoeding te bepalen. Overheidsbeleid moet daarop ingericht zijn.

» Ga terug naar de politieke site