Standpunten 'V'

Vakcolleges

Het VMBO en MBO moeten volgens de Jonge Democraten samengevoegd worden tot zogenaamde Vakcolleges. Deze Vakcolleges kunnen de aansluiting tussen VMBO en MBO beter garanderen omdat deze immers in elkaar zijn geschoven. De invulling van de opleidingen die gegeven worden door deze Vakcollege moeten in de ogen van de Jonge Democraten aan de onderwijsinstellingen zelf worden overgelaten. Door de samenvoeging zal de uitval van leerlingen sterk afnemen.

Vergroening belastingstelsel

Om hernieuwbare energie technologieën te stimuleren zal het belastingstelsel moeten ‘vergroenen’. Energiebelastingen worden gedifferentieerd naar de mate van energie efficiëntie en milieuvriendelijkheid. Via dit stelsel wordt energiebesparing aantrekkelijk gemaakt en wordt hernieuwbare energie concurrerend zonder toedoen van subsidie.

Vrijhandel

De Jonge Democraten pleiten voor een vrije, toegankelijke, rechtvaardige en duurzame wereldhandel, welke leidt tot het verminderen van de kloof tussen ontwikkelingslanden en ontwikkelde landen. Een vrije, toegankelijke wereldhandel houdt in dat alle individuen en rechtspersonen gelijke toegang hebben tot de wereldmarkt.

Vrouwenquota

Wij zijn tegen een quotum voor vrouwen in bestuursfuncties binnen bedrijven en organisaties. Dit leidt louter tot meer bemoeizucht van de overheid en discriminatie van mannen. Grotere participatie in bestuursfuncties dient te gebeuren door middel van emancipatie en het faciliteren van een betere omgeving om werk en zorg te kunnen combineren.

» Ga terug naar de politieke site