Standpunten 'U'

Uber

De Jonge Democraten vinden dat Uber zo vrij mogelijk taxidiensten moet kunnen aanbieden. De consument moet zelf beslissen of hij een taxiritje met een gecertificeerde taxi maakt en betaalt voor alle waarborgen, of dat hij het risico neemt om met een ongecertificeerde taxi te gaan. Uber werkt verder ook carpooling in de hand, wat goed is voor het milieu en het aantal files terugdringt.

Universitair docenten

Er moet meer aandacht worden besteed aan het geven en de kwaliteit van het onderwijs in het hoger onderwijs. Onderwijsgevend personeel moet een onderwijsbevoegdheid halen om didactische vaardigheden te garanderen. Op dit moment is dat nog niet noodzakelijk, terwijl didactische vaardigheden wel nodig zijn om goed les te kunnen geven.

» Ga terug naar de politieke site