Standpunten 'T'

Terbeschikkingstelling

De Jonge Democraten vinden dat er geïnvesteerd moet worden in de tbs-behandeling en dat gekozen moet worden voor een behandelmethode die past bij de veroordeelde. Incidenten moeten geen gevolgen hebben voor de gehele tbs-populatie.

Topsectorenbeleid

Nederland moet innovatie actief stimuleren door middel van een generiek technologiebeleid. Het beleid wat betreft innovatie is voor de hele markt hetzelfde. Op deze manier worden tegengestelde belangen en prikkels overbrugd. Elk bedrijf, ongeacht de sector, krijgt extra belastingvoordelen over de investeringen in R&D. Dit draagt sterk bij aan incrementele innovaties en dan vooral bij grote bedrijven. Om radicale innovaties te bevorderen (die vaak vanuit het MKB komen) is het noodzakelijk om de innovatievouchers te herintroduceren. Bij een radicale innovatie kan een bedrijf dan aan het benodigde kapitaal komen om de innovatie verder te ontwikkelen en op de markt te brengen.

» Ga terug naar de politieke site