Standpunten 'T'

Taximarkt

De Jonge Democraten vinden dat Uber zo vrij mogelijk taxidiensten moet kunnen aanbieden. De consument moet zelf beslissen of hij een taxiritje met een gecertificeerde taxi maakt en betaalt voor alle waarborgen, of dat hij het risico neemt om met een ongecertificeerde taxi te gaan. Uber werkt verder ook carpooling in de hand, wat goed is voor het milieu en het aantal files terugdringt.

Thuisonderwijs

Volgens artikel 5b van de Leerplichtwet kan vrijstelling van de leerplicht worden verkregen wanneer ouders geen school in hun omgeving kunnen vinden die niet tegen hun levensovertuiging indruist. Dit moet niet langer mogelijk zijn (behalve bij lichamelijke of psychische redenen), omdat scholen een belangrijke rol spelen in de kennisoverdracht, waarbij de kwaliteit van de kennisoverdracht ook getoetst kan worden, en in de sociale opvoeding.

Transgenders

De transitie voor transgenders moet volledig uit het basispakket vergoed worden.

Transparantie

Ten behoeve van de transparantie moeten gemeenten raadsvergaderingen online toegankelijk maken met beeld en geluid.

TTIP

Principieel zijn de Jonge Democraten voorstanders van vrijhandelsverdragen, en in beginsel zijn wij dus ook voor een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de EU. Voorwaarde is wat ons betreft wel dat de onderhandelingen eerlijk en waar mogelijk transparant verlopen en Europese kwaliteitsstandaarden niet verlaagd worden. Ook mogen Europese eisen m.b.t. milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid niet in het gedrang komen.

Turkije

Turkije mag geen lid worden van de EU, zolang het Cyprus niet erkent, de uitholling van de rechtsstaat en de democratie doorgaat en vanwege de reactie van president Erdogan op de mislukte staatsgreep van 2016.

» Ga terug naar de politieke site