Standpunten 'S'

Schaliegas

Schaliegas zorgt voor veel CO2-uitstoot en is daardoor schadelijk voor het milieu. Daarom zijn de Jonge Democraten tegen het gebruik van of boren naar schaliegas.

Scheiding van kerk en staat

In de Troonrede worden nog elk jaar religieuze elementen benoemd, ondanks de scheiding van kerk en staat. Daarom moeten alle religieuze verwijzingen uit de Troonrede worden geschrapt. Hetzelfde geldt voor wetsteksten die beginnen met “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.”. De zinsnede “bij de gratie Gods” voegt inhoudelijk niets toe en doet geen recht aan de scheiding van kerk en staat, en dient daarom te worden geschrapt.

Sekseregistratie

Zie 'Geslachtsregistratie'

Seksuele meerderjarigheid

De leeftijd van seksuele meerjarigheid dient van 16 jaar te worden verlaagd naar 14. Tot de leeftijd van 16 jaar is bereikt mag het leeftijdsverschil tussen de sekspartners niet meer dan 3 jaar bedragen.

Seksuele voorlichting

Docenten kunnen niet altijd neutraal onderwijs geven in seksuele voorlichting, zoals bijvoorbeeld op religieuze scholen. Daarom moet seksuele voorlichting gegeven worden door een neutrale instantie, zoals de GGD.

Sekszorg

Sekszorg van gediplomeerde sekszorgverleners moet kunnen worden bekostigd vanuit het persoonsgebonden budget. Een tekort aan seksuele intimiteit kan leiden tot zware psychische problemen. Reguliere sekswerkers zijn vaak geen optie voor mensen met fysieke of psychologische beperkingen.

Sleepwet

Zie 'Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten'

Sociaal leenstelsel

De Jonge Democraten zijn tegen de terugkeer van de basisbeurs. De basisbeurs werd gebruikt als koopkrachtverhoging voor studenten, maar droeg niet bij aan de toegankelijkheid van het onderwijs. In plaats daarvan moet het collegegeld omlaag en de aanvullende beurs omhoog.

Spoorwegennet

Het gehele spoorwegennet in Nederland dient geëlektrificeerd te worden. De voorkeur gaat uit naar duurzaam vervoer op het spoor, inclusief duurzame elektriciteitswinning.

Stadsbossen

In steden is er steeds minder ruimte voor groen. Stadsbossen op platte daken bieden hierbij uitkomst en zijn ook goed voor de luchtkwaliteit en de biodiversiteit. Overheden moeten stadsbossen daarom meer stimuleren.

Stages

MBO’s leiden onze vakmensen op die onmisbaar zijn voor onze samenleving. Nu weigeren zij soms leerlingen door een gebrek aan stageplekken. De overheid moet voldoende stageplekken voor MBO’ers creëren.
Stages waarbij de werknemer niet staat ingeschreven bij een onderwijsinstelling en die niet betaald worden of waarbij minder dan ? van het minimumloon wordt betaald moeten verboden worden.

Stemgeheim

Het stemgeheim is van belang, zodat mensen niet onder druk kunnen worden gezet als ze gaan stemmen. Stemfies ondermijnen dit, en dienen daarom verboden te worden.

Straatintimidatie

Straatintimidatie moet strafbaar gesteld worden. Intimidatie kan worden ervaren als beperkend, beledigend en bedreigend. Wij vinden dat iedereen vrij en veilig over straat moet kunnen.

Suikertaks

De Jonge Democraten zijn voorstander van een extra belasting op toegevoegde suikers. Dit heeft in andere landen al tot positieve resultaten geleid voor de volksgezondheid.

Syriëconflict

De EU moet de last op de regio verminderen door de hulp op te schalen en specifieke groepen vluchtelingen uit de regio tijdelijk in Europa opvangen. Nederland moet via de EU blijven aandringen op een diplomatieke oplossing voor het conflict. In Syrië is wat de Jonge Democraten betreft geen plaats meer voor president Assad.

» Ga terug naar de politieke site