Standpunten 'R'

Referendum

Geen enkele politicus is in staat in de toekomst te kijken, en voor grote of ingrijpende beleidswijzigingen is het soms wenselijk een voorstel eerst aan de bevolking voor te leggen zonder direct genoodzaakt te zijn nieuwe verkiezingen uit te schrijven. De Jonge Democraten pleiten voor een nationaal referendum in twee gevallen: bij een grondwetswijziging of bij een soevereiniteitsoverdracht. Andere landelijke thema's zijn vaak te complex voor een referendum.

De Jonge Democraten pleiten voor twee soorten referenda op lokaal en provinciaal niveau. Lokaal niveau kan hierin ook slechts een wijk of stadsgedeelte zijn. Bij een raadgevend referendum wordt de bevolking vooraf advies gevraagd over een beleidsmaatregel. Bij het correctief referendum kan de bevolking een reeds genomen besluit terugdraaien. Bij beide referenda geldt een minimale opkomst van een-derde van de kiesgerechtigden om het referendum geldig te kunnen verklaren.

Reisrecht studenten

De Jonge Democraten zijn voor behoud van het reisrecht voor studenten in HBO en WO, en voor uitbreiding van dit reisrecht naar MBO-opleidingen.

» Ga terug naar de politieke site