Standpunten 'Q'

Quality-adjusted life-year

Sinds 1960 zijn de zorgkosten met 1400% gestegen, o.a. door vergrijzing en nieuwe behandelingsmethoden. Het is echter onwenselijk om bepaalde behandelingen niet meer te vergoeden, omdat dat willekeur in de hand werkt. Tegelijkertijd zijn veel behandelingen erop gericht om het leven te verlengen, in plaats van de kwaliteit van het leven te verhogen. Daarom moet er een maximumprijs komen aan wat een gewonnen levensjaar mag kosten. Deze maximumprijs moet afhangen van de kwaliteit van leven na de behandeling. Die prijs mag in ieder geval niet hoger zijn dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar.

» Ga terug naar de politieke site