Standpunten 'O'

Onderzoek (toegankelijkheid)

Onderzoek wordt regelmatig gefinancierd door de overheid, maar deze onderzoeken zijn vaak alleen toegankelijk via abonnementen op wetenschappelijke tijdschriften. Daarom vinden de Jonge Democraten dat al het onderzoek dat door de overheid is gefinancierd, of het nu direct of indirect is, openbaar moet zijn voor iedereen.

Ongezond eten

Ongezonde producten binnen productgroepen moeten gemarkeerd worden met speciale, informatieve waarschuwingslabels. Dit moet ook gelden voor frisdrank.

Opleidingenaanbod universiteiten

Universiteiten dienen zich te specialiseren, zodat niet alle opleidingen aan elke universiteit gegeven hoeven te worden. Zo kunnen minder populaire studies toch overeind gehouden worden. Binnen het Nederlands taalgebied moet een zo breed mogelijk aanbod van opleidingen beschikbaar zijn. Universiteiten moeten daarover afspraken maken met elkaar.

Orgaandonatie

In Nederland is er een tekort aan donornieren, en er ontstaat langzaamaan een zwarte markt voor nieren, waarbij men in het buitenland een nieuwe nier kan kopen. Op de zwarte markt is medische zorg slecht. Een door de overheid gereguleerde markt voor nieren, waarbinnen aandacht is voor kwaliteit van de zorg, kwaliteit en betaalbaarheid van nieren en de situatie van donoren is een veel beter systeem.

» Ga terug naar de politieke site