Standpunten 'O'

Ondernemerschap

Ondernemers zijn onmisbaar in een innovatieve economie. Startende en kleinere ondernemers hebben last van de beperkte hoeveelheid beschikbaar krediet en de vele regelgeving. Barrières moeten zoveel als mogelijk worden weggenomen, hierbij moet de overheid vooral een faciliterende rol aannemen.

Ontwikkelingssamenwerking

Europese landen gaan samenwerken op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Daarbij is de aanwezigheid van goed bestuur in zich ontwikkelende landen het uitgangspunt, waar tegenover staat dat Europa de ontwikkelende landen in de wereld kansen biedt om vrije handel te drijven met een open Europese markt. Europa streeft een wereld na, waarin landen zich ontwikkelen naar een hoge mate van zelfredzaamheid met oog voor mensenrechten en duurzaamheid.

Open Data

Overheden op alle niveaus moeten worden verplicht om zo veel mogelijk data vrij te geven voor hergebruik door derden. Vanzelfsprekend worden vertrouwelijke gegevens, en daarmee dus ook alle persoonsgegevens, niet vrijgegeven. Deze verplichting geldt niet alleen voor gestructureerde, maar ook voor ongestructureerde datasets. Het mogelijk maken van open data dient als ontwerpeis voor overheidsprojecten met een ICT-component meegegeven te worden.

» Ga terug naar de politieke site