Standpunten 'N'

Negatieve emissies

Projecten die negatieve emissies kunnen realiseren moeten gestimuleerd worden. Op die manier kunnen we effectief bijdragen aan het halen van het Parijsakkoord.

Nertsenhouderij

De nertsenhouderij in Nederland voldoet niet aan de welzijnseisen van de nerts. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor het aanscherpen van de regels, o.a. op het gebied van dierenwelzijn, onder welke nertsen gehouden mogen worden.

Netneutraliteit

Alle servers moeten beschermd worden met regelgeving om netneutraliteit te bewerkstelligen. Dit bevordert de vrije toegang tot informatie voor het publiek en garandeert anonimiteit voor alle bijdragers.

Nicotineverslaving

Nicotineverslaving moet worden erkend als verslaving. Er moet passende verslavingszorg komen voor tabaks- en nicotineverslaafden binnen de basisverzekering.

Niet-vechtend defensieondersteunend personeel

Defensie heeft een zorgplicht voor iedereen die nauw betrokken zijn bij de uitvoering van missies, zoals tolken.

Nudging

Nudging is een techniek waarbij de overheid burgers een duwtje in de goede richting geeft, door goede gedragingen aantrekkelijker te maken. Het gaat hierbij om onbewuste keuzes. Dit middel kan een goede aanvulling zijn op de beleidsmiddelen die de overheid tot haar beschikking heeft. De Jonge Democraten vinden dit een goed middel om, zonder de persoonlijke keuzevrijheid in te perken, positief gedrag te bevorderen.

» Ga terug naar de politieke site