Standpunten 'M'

Mensenhandel

Mensenhandel is een zeer ernstige schending van de mensenrechten. Er moet prioriteit worden gegeven aan het bestrijden van de verschillende vormen van mensenhandel, bijvoorbeeld seksuele en economische uitbuiting. Naast het opsporen en straffen van de daders, ligt de prioriteit bij preventie, zowel in nationaal als internationaal verband, en aan de begeleiding en opvang van (illegale) slachtoffers.

Minimumstraffen

De Jonge Democraten zijn tegen de invoering van minimumstraffen. Invoering van minimumstraffen perkt de vrijheid van de rechter om feiten en omstandigheden mee te wegen in. Daarnaast tast invoering het fundamentele beginsel van de Trias Politica aan, omdat de wetgevende macht de rechtsprekende macht dan in vergaande mate aan banden legt. Bovendien zal deze maatregel niet bijdragen aan een veiligere samenleving.

Multiculturele samenleving

De multiculturele samenleving is voor de Jonge Democraten een realiteit. We zien een multiculturele samenleving als een gemeenschap waarin verschillende culturele groepen in relatieve harmonie bestaan. De multiculturele samenleving betekent echter niet een ongelimiteerde ruimte krijgen voor alle culturele uitingen. De grenzen zijn afgebakend door de wetten van ons land. Alleen door gezamenlijk de rechtsstaat te respecteren is harmonieus samenleven in diversiteit mogelijk.

» Ga terug naar de politieke site