Standpunten 'K'

Kansspelen

Het monopolie van Holland Casino moet worden geprivatiseerd, want het is geen taak van de overheid om een casino uit te baten. Dit geldt ook voor De Nederlandse Loterij BV. Wel moet er een adequaat verslavingspreventiebeleid worden gevoerd. Speelhallen moeten ook de kans krijgen om bemande tafelspellen als poker, roulette en black jack aan te bieden, op voorwaarde dat ze een adequaat verslavingspreventiebeleid voeren.

De markt voor (online) kansspelen met een maximale inzet van 20 euro per speler per uur moet volledig worden vrijgegeven. De plicht tot het betalen van kansspelbelasting moet worden verschoven van de deelnemer naar de aanbieder.

Kerncentrales

Over de grens met België staan de kerncentrales van Doel en Tihange. Daar vinden geregeld incidenten plaats. Daarom moet de Nederlandse overheid er bij de Belgische overheid op aandringen om de kerncentrales Doel en Tihange te sluiten. Nederland moet haar overcapaciteit gebruiken om België te ondersteunen bij de transitie naar andere energiebronnen.

Keurmerken

Keurmerken zijn uiterst nuttig voor de consument om in één oogopslag iets over een product te weten te komen. Echter, op dit moment is er sprake van een wildgroei aan keurmerken. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor minder keurmerken, en waar kan, samenwerking. Productschappen kunnen hierin een actieve rol krijgen, door keurmerken te adopteren en eventueel financieel te ondersteunen.

Kinderopvangtoeslag

De zorg voor kinderen ligt vaak nog bij moeders. Dit omdat kinderopvang in Nederland voor veel mensen niet te betalen is. De huidige kinderopvangtoeslag wordt berekend aan de hand van het gezamenlijk gezinsinkomen. Hierdoor loont het voor vrouwen vaak niet om te gaan werken, omdat de extra looninkomsten zorgen voor een korting in de kinderopvangtoeslag. Daarom moet de kinderopvangtoeslag worden berekend op basis van het inkomen van de meest verdienende ouder.

Kinderpardon

Het is onwenselijk dat asielkinderen die geworteld zijn in Nederland teruggestuurd worden naar een land waar ze geen enkele binding meer mee hebben, en waar ze hoogstwaarschijnlijk ook geen toekomst zullen hebben. Kinderen die ten minste vijf jaar in Nederland hebben gewoond moeten hier kunnen blijven. Ad hocoplossingen, zoals in het geval van Mauro, komen alleen op na flinke media-aandacht en bieden hooguit een individuele oplossing. Daarom is een kinderpardon een structurele oplossing die moreel recht doet aan de situatie van gevluchte kinderen.
Het kinderpardon is op het moment alleen van toepassing op kinderen die ten minste vijf jaar onder rijkstoezicht hebben gestaan. Kinderen die onder gemeentelijk toezicht hebben gestaan worden daarvan buitengesloten, ondanks dat dat een arbitrair verschil is. De Jonge Democraten vinden dat ook kinderen onder gemeentelijk toezicht in aanmerking moeten komen voor het kinderpardon.

Klantenservice

Aangezien klanten niet kunnen bepalen hoe lang ze in de wacht staan voor een klantenservice moeten er geen extra kosten in rekening gebracht worden voor het telefonisch in de wacht staan bij een klantenservice.

Kledingproductie

Het is voor de consument niet duidelijk hoe kleding wordt geproduceerd. Fabrikanten van kleding moeten inzicht geven over de productieketen van hun kleding, zodat het voor de Nederlandse consument bij aankoop van een kledingstuk transparant is hoe duurzaam en fairtrade een kledingstuk is geproduceerd.

Kledingvoorschriften

Elk mens moet zelf bepalen wat hij of zij draagt. De overheid heeft daar geen enkele rol in. Ongekleed over straat gaan moet daarom ook toegestaan zijn.

Kledingvoorschriften politie

Politieagenten mogen geen zichtbare religieuze symbolen dragen op hun uniform. Wanneer je de neutrale rechtsstaat uitstraalt in een situatie van een machtsmonopolie (politie/rechter), moet je iedere schijn van partijdigheid zien te voorkomen. Zichtbare herkenningspunten van een levensbeschouwing of religie ondermijnen deze neutraliteit.
Een divers politiekorps is wel van belang. De politie moet daarom inzetten op wervingscampagnes en het HR-beleid aanpassen om mensen van verschillende achtergronden aan te trekken.

Kolencentrales

De Jonge Democraten zijn tegen subsidies voor elektriciteitscentrales gestookt op fossiele brandstoffen, ook als deze zullen functioneren als reservecapaciteit voor duurzame energiebronnen. Subsidies geven namelijk de prikkel om ermee door te gaan, en uit het oogpunt van duurzaamheid is dat niet gewenst. Subsidies werken hierbij marktverstorend en maken het lastiger voor duurzame energiecentrales om te concurreren.

Koningshuis

De Jonge Democraten pleiten voor behoud van de monarchie in de huidige vorm, waarin de koning onderdeel is van de regering. Het is echter onwenselijk als de koning politieke macht uitoefent.

Enkele leden van het Koninklijk Huis krijgen een toelage van de staat. Deze toelagen zijn allemaal hoger dan de Balkenendenorm, ondanks dat zij in publieke dienst zijn. Daarom moeten de toelagen voor leden van het Koninklijk Huis worden beperkt tot onder de Balkenendenorm.

Koopzondag

De overheid moet ondernemers niet beperken in het openen van hun winkel gebaseerd op tijdstippen of welke dag van de week het is. Ondernemers kunnen zelf het beste inschatten wanneer het de moeite waard is om hun winkel te openen.

» Ga terug naar de politieke site