Standpunten 'J'

Jemenconflict

Door bombardementen van Saoedi-Arabië en zijn bondgenoten zijn veel Jemenitische burgerslachtoffers gevallen. Daardoor is er ook een chronisch tekort aan voedsel en medicatie. Nederland moet zich inzetten voor een onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden in Jemen en de humanitaire hulp aan de bevolking opschroeven. Ook moeten wapenleveranties aan Saoedi-Arabië verhinderd worden.

Jeugdzorg

De ouderbijdrage in de GGZ kan oplopen tot 1500 per kind per jaar, omdat dit kosten zijn die ouders uitsparen als hun kind niet thuis woont. Deze bijdrage geldt echter niet voor ouders van kinderen met een lichamelijke beperking. Dat is discriminatie, en beide groepen moeten gelijk behandeld worden.

Journalistieke vrijheid

Journalisten moeten zoveel als mogelijk in alle vrijheid hun werk kunnen doen. Journalisten weren op basis van fatsoensnormen is wat de Jonge Democraten betreft onnodig, omdat ‘fatsoen’ een te vaag begrip is.

JSF

De Jonge Democraten zijn voorstanders van aanschaf van 37 JSF-toestellen, mits dit op korte termijn gebeurt.

» Ga terug naar de politieke site