Standpunten 'I'

Inburgering

De Jonge Democraten willen het bestaande inburgeringtraject hervormen. Wij vinden dat deze teveel gebruikt wordt om achterhaalde ‘Nederlandse’ culturele waarden op te leggen. De cursus moet een insluitend karakter hebben, waardoor participatie in de Nederlandse samenleving gemakkelijker zal volgen. Kansen, successtrategieën, mogelijkheden en valkuilen moeten duidelijk zijn. De Jonge Democraten vinden participatie belangrijker dan integratie. Zolang men deelneemt aan de samenleving, respect heeft voor medemens en Nederlandse wetten is men burger. Het inburgeringtraject moet verplicht zijn en gratis. Deze verplichting is nodig om te voorkomen dat nieuwe groepen nieuwkomers in dezelfde valkuilen vallen als hun voorgangers. Het Nederlanderschap kan echter pas verkregen worden nadat de immigrant een redelijke beschikking van de Nederlandse taal heeft.

Innovatie

Innovatie zorgt voor vernieuwing van de economie. Het fundament in Nederland is gebouwd op kennis. Het MKB speelt een belangrijke rol bij innovatie. Het is de taak van de overheid om mogelijkheden te bieden voor vernieuwing en barrières weg te nemen.

» Ga terug naar de politieke site