Standpunten 'H'

Halogeenlampen

Halogeenlampen in auto’s werken verblindend en moeten daarom in koplampen verboden worden.

Handelsverdragen

Handelsverdragen die een negatieve impact hebben op het klimaat moeten worden opgezegd of heronderhandeld.

Hbo

Er moet door de onderwijsinspectie controle worden uitgevoerd op het hbo, om zo de kwaliteit van lessen te verbeteren. Op dit moment wordt er door de onderwijsinspectie geen lescontrole uitgevoerd.

Hezbollah

Het voeren van de dialoog met Hezbollah is van groot belang voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Omdat Nederland Hezbollah in het geheel als terroristische organisatie beschouwt kunnen we de dialoog niet aangaan. Daarom pleiten de Jonge Democraten ervoor om alleen de militante tak van Hezbollah als terroristische organisatie te beschouwen.

Hoger beroep

Het hoger beroep van een rechtszaak moet een verdachte zoveel mogelijk in vrijheid kunnen afwachten, omdat niemand schuldig is tot het tegendeel is bewezen.

Holland Casino

Zie 'Kansspelen'

Huurwoningen

Er zijn te lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, o.a. door scheefwonen en een tekort aan doorstroming. Het aanbod in de particuliere huurwoningsector in het middensegment laat ook vaak te wensen over. Verdere regulering zal alleen maar leiden tot meer bureaucratie, dus dat is geen oplossing voor het probleem. Daarom pleiten de Jonge Democraten voor het doorbreken van de machtspositie van woningcorporaties door het verder liberaliseren van de huurwoningmarkt.
Doelgroepenbeleid kan echter wel wenselijk zijn. Vanuit het principe van subsidiariteit moeten dergelijke beslissingen op gemeentelijk niveau genomen kunnen worden.
In het puntensysteem, waarop de huurprijs gebaseerd wordt, moet ook de duurzaamheid van de woning worden meegerekend. Het energiezuinig maken van een woning vraagt namelijk een flinke investering van de verhuurder.

Huwelijksvermogensrecht

De standaardformule voor huwelijken zou moeten zijn huwelijkse voorwaarden, en niet in gemeenschap van goederen. De gemeenschap van goederen is gebaseerd op conservatieve ideeën over de man als kostwinner van het gezin.

Hyperloop

In Nederland mag een hyperlooptesttraject worden aangelegd. Op termijn moet dit traject dan als normaal reistraject gaan dienen. Bij voorkeur wordt dit testtraject aangelegd op een nu ontbrekende OV-schakel.

» Ga terug naar de politieke site