Standpunten 'G'

Gasbaten

De gasbaten dienen gebruikt te worden voor investeringen op de lange termijn. Het maatschappelijk belang voor toekomstige generaties moet hierbij voorop staan. De Jonge Democraten denken hierbij aan duurzame investeringen op het gebied van innovatie en energie.

Griffierechten

De Jonge Democraten spreken zich uit tegen een stelsel van kostendekkende griffierechten. Rechtspraak kan hierdoor verworden tot een eliteaangelegenheid, waarbij burgers steeds vaker zullen kiezen voor eigenrichting.

» Ga terug naar de politieke site