Standpunten 'F'

Fake news

De Jonge Democraten moedigen media aan om een onafhankelijke ombudsman/-vrouw aan te stellen om hun journalistieke afwegingen te laten controleren.

Feestdagen

Bevrijdingsdag moet elk jaar een officiƫle vrije feestdag worden. De waarde van elke feestdag moet continu geƫvalueerd worden om te checken of de feestdag nog toegevoegde waarde heeft.

Financiering politieke partijen

Het basisbedrag waar partijen die in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn recht op hebben moet worden verhoogd, zodat kleine fracties, die een relatief hoge werkdruk hebben, voldoende ondersteunend personeel kunnen inhuren, zodat zij hun werk fatsoenlijk kunnen uitvoeren.

Flexwerken

Als je binnen twee jaar drie arbeidscontracten hebt gehad, mag je van de huidige regelgeving geen vierde contract krijgen tot zes maanden na afloop van het vorige contract. Werknemers en werkgevers hebben echter af en toe behoefte aan flexibiliteit, en daarom moet het mogelijk zijn om op langere termijn meerdere tijdelijke arbeidscontracten af te sluiten.

Fokdieren

Een aantal hondenrassen in Nederland is genetisch en lichamelijk verpest, o.a. omdat incest in de fokwereld regelmatig plaatsvindt, want voor veel dierenfokkers is de gezondheid van de hond ondergeschikt aan het uiterlijk. De Jonge Democraten beschouwen dit als dierenleed en roepen daarom op tot een verbod op het fokken van dieren met een directe familiaire relatie en/of een genetische afwijking.

Fossiele energie

De Jonge Democraten zijn tegen subsidies voor elektriciteitscentrales gestookt op fossiele brandstoffen, ook als deze zullen functioneren als reservecapaciteit voor duurzame energiebronnen. Subsidies geven namelijk de prikkel om ermee door te gaan, en uit het oogpunt van duurzaamheid is dat niet gewenst. Subsidies werken hierbij marktverstorend en maken het lastiger voor duurzame energiecentrales om te concurreren.

Fouilleren

Preventief fouilleren is een ongewenste en onnodige inbreuk op de privacy en dient te worden stopgezet. Er is namelijk geen verband tussen preventief fouilleren en een afname in het aantal geweldsdelicten.

Frisdrank

Frisdranken met grote hoeveelheden suiker moeten worden voorzien van waarschuwingslabels.

» Ga terug naar de politieke site