Standpunten 'E'

Echtscheiding

Enkel de rechter kan een echtscheiding uitspreken. Dit kan echter zeer belastend zijn voor twee echtelieden die willen scheiden. Echtelieden die geen kinderen met elkaar hebben moeten daarom ook kunnen scheiden met tussenkomst van een advocaat of notaris.

Elektrische auto's

Om elektrisch rijden mogelijk te maken moeten er genoeg (semi)publieke laadpalen voor elektrische auto’s zijn. Iedere bezitter van een elektronische auto moet in de buurt van zijn/haar huis de auto kunnen opladen
Ook moet het laadpalenbeleid op Europees niveau worden geharmoniseerd, zodat automobilisten in elk land altijd hun auto kunnen opladen bij een laadpaal.
Auto’s met conventionele verbrandingsmotoren moeten 2025 worden uitgebannen.

Energiedrank

Energiedrank is extreem schadelijk voor de gezondheid van kinderen. Daarom moet er betere voorlichting over energiedrank komen en moet er een ontmoedigingsbeleid worden gevoerd, waarbij o.a. kan worden gedacht aan accijnzen en waarschuwingen. Ook moet energiedrank worden verboden in schoolkantines.

Energieproducenten

Energieproducenten moeten klein genoeg blijven, zodat een faillissement bij een energieproducent niet leidt tot energietekorten of een gedwongen overname door de overheid.

Engelstalig onderwijs

Nederlandse HBO’s en universiteiten bieden steeds meer onderwijs enkel in het Engels aan. Docenten beoordelen de beheersing van het Nederlands onder studenten al als ondermaats, dus laat staan dat de Engelse academische vaardigheden wel op orde zijn. Daarom moet het curriculum aan HBO’s en universiteiten niet verder verengelsen.

Erfbelasting

Het tarief voor de erfbelasting is momenteel gebaseerd op de relatie van de erfgenaam met de overledene. Ondernemingsvermogen kan zelfs geheel belastingvrij worden vererfd. Het verhogen van de erfbelasting kan echter leiden tot lagere belasting op werk en inkomen. Daarom moeten erfenissen belast worden met een uniform tarief van 40%, zodat eigen werk meer gaat lonen dan erven.

Etnisch profileren

Etnisch profileren is een vorm van discriminatie. Daarom moet er een einde komen aan deze praktijk en moeten politieagenten en beveiligers training krijgen over etnisch profileren om bewustwording te creëren rondom de maatschappelijke gevolgen en actief de dialoog moeten voeren rondom de maatschappelijke gevolgen om het wederzijds vertrouwen te vergroten.

EU-begroting

De Jonge Democraten staan positief tegenover de verhoging van de EU-begroting en de Nederlandse bijdrage daaraan, mits de flexibiliteit van bestedingen toeneemt en de landbouwsubsidies afgebouwd worden. Ook moet er meer worden geïnvesteerd in duurzaamheid en innovatie.

Euthanasie bij kinderen

Op dit moment is euthanasie alleen mogelijk bij pasgeborenen en kinderen vanaf 12 jaar. Echter, ook kinderen onder de 12 jaar kunnen geconfronteerd worden met ondraaglijk lijden. Daarom moet Nederland geen leeftijdsgrens voor euthanasie hanteren. Artsen moeten dus ook euthanasie kunnen verlenen aan kinderen onder de 12 jaar in samenspraak met de ouders, en waar mogelijk ook met het kind zelf.

» Ga terug naar de politieke site