Standpunten 'D'

Datalekken

Bij een datalek moeten naast een centrale instantie ook de betrokken (rechts)personen ingelicht worden door de getroffen organisatie. Indien het onmogelijk is om de betrokken (rechts)personen rechtstreeks te benaderen, bijvoorbeeld door anonieme gebruikers, draagt de getroffen organisatie zorg voor het algemeen bekendmaken van het datalek. De getroffen organisatie heeft een publicatietermijn van een week om beveiligingsproblemen op te lossen alvorens verplicht te worden het datalek te melden.

Democratie in Europa

De EU moet sancties kunnen opleggen aan landen die zich, na toetreding tot de EU, niet houden aan de democratische waarden en grondwaarden van de EU.

Dienstplicht

De Jonge Democraten zijn tegen een actieve opkomstplicht voor militaire dienst. De dienstplicht dient echter wel te gaan gelden voor mannen en vrouwen.

Dieren in gevangenschap

Gevangenschap van wilde dieren zou alleen mogen wanneer aan de primaire en secundaire levensbehoeften van de dieren is voldaan. De secundaire levensbehoeften zijn voor elk dier apart. Er moet dus per geval gekeken worden naar of een dier in gevangenschap kan leven.

DigiD

Overheidssites waarop burgers privacygevoelige informatie kunnen opvragen of aanvragen bij de overheid kunnen indienen behoeven een betere beveiliging. Deze beveiliging geschiedt bij voorkeur via een elektronische reader, maar ten minste d.m.v. sms-verificatie.

Digitale grondrechten

Het recht op betoging moet ook op het internet gehandhaafd worden. Het recht op betoging is vitaal voor een democratie, en online betogingen hebben veel voordelen wat betreft organisatie en zullen dus vaker voorkomen.

Digitale risico's

De Jonge Democraten zetten zich in voor een brede risicomeldplicht voor leveranciers van geautomatiseerde systemen met als doel om burgers in staat te stellen om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun veiligheid.

Dividendbelasting

De Jonge Democraten zijn voorstander van een Europees bodemtarief voor de dividendbelasting om een race to the bottom te voorkomen. Het eenzijdig afschaffen van de dividendbelasting is een ontzettend slecht idee dat er alleen voor zal zorgen dat buitenlandse overheden meer belastinggeld kunnen innen.

Draagmoederschap

Voor mensen met een kinderwens is het niet altijd mogelijk zelf in die wens te voorzien. De Nederlandse wet is echter nog niet mee veranderd aan de praktijk. Een ongewenste praktijk bestaat waarbij ouders kiezen voor commercieel draagmoederschap in het buitenland en hiermee het risico lopen dat het ouderschap bij terugkomst niet wordt erkend. Daarom moet het verbod op commercieel draagmoederschap worden genuanceerd. Onder bepaalde voorwaarden moet commercieel draagmoederschap toegestaan worden, zoals bij tussenkomst van een non-profitorganisatie. Wel moet er streng toezicht zijn op commercieel draagmoederschap, om criminaliteit tegen te gaan.

Drugsafval

Vaten afval van illegaal geproduceerde drugs moeten door iedereen zonder straf ingeleverd kunnen worden, zoals ook al geldt voor wapens, naalden en vondelingen. Momenteel worden deze vaten illegaal gedumpt, wat voor ernstige verontreiniging zorgt.

» Ga terug naar de politieke site