Standpunten 'D'

Digitale Oorlogvoering

Op het internationale online strijdtoneel spelen onbekende of ‘zero-day’-kwetsbaarheden de rol van digitale wapens. Het ondergronds handelen indergelijke kwetsbaarheden moet worden verboden en door staten ook niet worden aangemoedigd door er zelf aan deel te nemen. De offensieve en defensieve online capaciteiten van Nederland horen te liggen bij het ministerie van Defensie, dat hierbij wordt ondersteund door de inlichtingendiensten. De JD is tegen een rol van Nederland als digitaal agressor, maar beseft terdege dat ook een verdedigende positie offensieve handelingen vereist.

Digitale Opsporing

Het internationale karakter van het internet levert jurisdictieproblemen op bij opsporing door de Nederlandse politie. De JD vindt dat de Nederlandse politie de geldende regels voor internationale opsporing te allen tijde dient te volgen. De ernst van de privacyinbreuk die het rondneuzen op een smartphone of computer vormt, kent geen fysieke parallel. De gedachtewereld van een verdachte komt de hoogst denkbare bescherming toe, zoals dat ook al geldt in de fysieke wereld. Het gebruik van anonimiseringstechnologie als Tor en Bitcoin moet niet aan banden worden gelegd.

» Ga terug naar de politieke site