Standpunten 'C'

Caribisch Nederland

Armoede is op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba een groot en aanhoudend maatschappelijk probleem. Sinds 2010 zijn de inwoners van deze eilanden inwoners van Nederland. Bij wet is geregeld dat alle Nederlandse burgers recht hebben op sociale voorzieningen en een bestaansminimum, maar dat wordt hun nu niet gegeven. Daarom moet er een sociaal minimum komen voor de Nederlandse burgers op de BES-eilanden.

Conciërges

Een goede conciërge op een school brengt rust. Daarnaast kan een conciërge onderhoud plegen en het sociale gezicht van de school naar leerlingen zijn, vroeg ingrijpen bij incidenten in bijvoorbeeld de pauzes en signaleren indien nodig. Ook ontlasten conciërges docenten, wat met de huidige werkdruk broodnodig is. Daarom vinden de Jonge Democraten dat elke school een conciërge moet hebben.

Cryptocurrency

Het energieverbruik dat gepaard gaat met cryptocurrencytransacties is erg hoog. Aangezien de Jonge Democraten ernaar streven energieverbruik te beperken zien wij geen rol voor cryptocurrency's in alledaags gebruik.

Op het moment worden cryptocurrencytransacties niet gereguleerd en de kwaliteit wordt niet gewaarborgd, in tegenstelling tot andere financiële producten. Dit is belangrijk, omdat brokers en investeerders geen gelijke belangen hebben: particuliere investeerders zijn vaak niet goed geïnformeerd. Daarom moeten cryptocurrencytransacties en brokers worden gereguleerd bij wet.

Cultuurbeleid

Door heel Nederland zijn grote cultuurpaleizen gebouwd, ook al was en is renovatie van bestaande gebouwen vaak goedkoper. De Jonge Democraten gaan uit van een kunst- en cultuurbeleid gebaseerd op verspreiding en toegankelijkheid en spreken zich uit tegen de bouw van nieuwe cultuurpaleizen.

» Ga terug naar de politieke site