Standpunten 'C'

Conciërges

Een goede conciërge op een school brengt rust. Daarnaast kan een conciërge onderhoud plegen en het sociale gezicht van de school naar leerlingen zijn, vroeg ingrijpen bij incidenten in bijvoorbeeld de pauzes en signaleren indien nodig. Ook ontlasten conciërges docenten, wat met de huidige werkdruk broodnodig is. Daarom vinden de Jonge Democraten dat elke school een conciërge moet hebben.

Cultuurbeleid

Door heel Nederland zijn grote cultuurpaleizen gebouwd, ook al was en is renovatie van bestaande gebouwen vaak goedkoper. De Jonge Democraten gaan uit van een kunst- en cultuurbeleid gebaseerd op verspreiding en toegankelijkheid en spreken zich uit tegen de bouw van nieuwe cultuurpaleizen.

» Ga terug naar de politieke site