Standpunten 'C'

Cameratoezicht

Met het inzetten van cameratoezicht in de openbare ruimte moet volgens de Jonge Democraten terughoudend worden omgesprongen.

Constutioneel Hof

De Jonge Democraten zijn voorstander van het oprichten van een Constitutioneel Hof, dat op verzoek van iedere Nederlandse ingezetene of rechtspersoon nieuwe wetten kan toetsen aan hoofdstuk 1 van de Grondwet.

Cybersecurity

De staat van digitale veiligheid van kritieke infrastructuur zoals waterleidingen en het elektriciteitsnet is in Nederland onvoldoende. Initiatieven die op transparante wijze de digitale veiligheid van Nederland betrachten, verdienen volgens de JD de grootste aanmoediging. Om gebruikers in staat te stellen voor zichzelf op te komen, is het cruciaal dat ook zij op de hoogte worden gebracht als hun gegevens mogelijk gelekt zijn, en niet alleen een centrale toezichthouder. Een belangrijke component in het digitaal beveiligen van Nederland is responsible disclosure. De wetgever, het Openbaar Ministerie en het Nederlandse bedrijfsleven dienen zich allen uit te spreken vóór deze ontwikkeling door duidelijke grenzen te stellen aan wat een goedbedoelende hacker zoal mag onderzoeken.

» Ga terug naar de politieke site