Standpunten 'A'

Alcoholleeftijd

De Jonge Democraten zijn voorstander van verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar.

Asielbeleid

De Jonge Democraten pleiten voor een snelle asielaanvraagprocedure. Langdurige onzekerheid over de verblijfstatus zal de integratie in de Nederlandse samenleving niet ten goede komen en, in geval van een negatieve beslissing zal het de terugkeer naar het land van herkomst bemoeilijken. Als een asielaanvraag wordt afgewezen moet de overheid zich inzetten voor een snelle terugkeer naar het land van herkomst.

Auteursrecht

Het doel van auteursrecht is het stimuleren van creativiteit, innovatie en culturele ontwikkeling: het beschermen van rechthebbenden is een middel hiertoe, geen doel op zich. Het strafrecht heeft in de ogen van de JD dan ook geen plaats in de handhaving van het auteursrecht. De Auteurswet moet in het bijzonder veel ruimte bieden aan het onderzoeken van nieuwe verdienmodellen op de markt. De aard van het auteursrecht moet omwille van het algemeen belang verder beperkt worden. Ook moet de maker van een werk verantwoordelijk worden voor het expliciet claimen van het auteursrecht op zijn werk.

» Ga terug naar de politieke site