Klantenservice

(aangenomen: winter 2014, ALV 66)

Tags: ALV 66 (26).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Steeds meer bedrijven hun klantenservices telefonisch regelen;
  • Aan deze telefoonnummers vaak bepaalde kosten verbonden zijn;
  • Deze kosten hoop op kunnen lopen;

overwegende dat

  • Klanten niet zelf kunnen bepalen hoe lang ze in de wacht staan;
  • Bedrijven een goede bereikbare klantenservice zouden moeten hebben;
  • Klanten zelf kunnen bepalen hoe lang ze een telefonisch gesprek voeren;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat er geen extra kosten in rekening mogen worden gebracht voor het in de wacht staan bij een Nederlandse klantenservice;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De klant bepaalde vroeger altijd zelf de kosten van een klantenservice (reiskosten). Het aanwezig zijn bij een loket of servicepunt kostte in principe niets. De klant kon ook zelf uitmaken hoe duur een bezoekje ging worden en daarmee de afweging maken of het bezoek nut had. Tegenwoordig betaalt een klant echt hoge bedragen voor het wachten (reistijd) en de service (het daadwerkelijke gesprek). De wachttijd kan makkelijk door het bedrijf beïnvloed worden en daar heeft de klant geen invloed op. Daarom is het goed wanneer bedrijven geen extra kosten voor de wachttijd in rekening mogen brengen, zodat de klant zelf in de hand houdt hoe duur hij/zij uit is.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site