Bij de gratie Gods

(aangenomen: winter 2014, ALV 66)

Tags: ALV 66 (26), Justitie (20), JD Groningen (11), Religie (5).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • De preambule van wetteksten steeds begint met een tekst als: "Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz." Of iets soortgelijks afhankelijk van het staatshoofd op het moment van schrijven

overwegende dat

  • Deze tekst niets inhoudelijks toevoegt;
  • Deze tekst kan worden opgevat als een poging wetten te verantwoorden middels referentie aan een monothe├»stische levensovertuiging;
  • Kerk en staat in Nederland zijn gescheiden;
  • De overheid neutraal moet zijn wat levensbeschouwing betreft;
  • Er geen sprake kan zijn van neutraliteit wanneer het hele wetboek vol staat met de frase 'bij de gratie Gods';

spreekt uit dat

  • 'Bij de gratie Gods' uit alle wetteksten moet worden geschrapt;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site