Urenco

(aangenomen: winter 2014, ALV 66)

Tags: ALV 66 (26), Grondstoffen (6).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

 • De Nederlandse staat voor 33,3% eigenaar van het uraniumverrijkingsbedrijf Urenco is;
 • Urenco een wereldwijde marktleider is in het produceren van verrijkt uranium en andere uraniumisotopen;
 • Het Ministerie van Financiën in een brief gedateerd 23 mei 2013 heeft aangegeven alle aandelen die de Nederlandse staat in Urenco bezit te willen verkopen;
 • De directe aanleiding hiervoor het besluit van de Britse overheid om haar belang (evenzeer 33,3%) te willen verkopen is, en dat het Ministerie van Financiën geen minderheidsbelang wil hebben in een voor de meerderheid privaat bedrijf (de resterende 33,3% van Urenco is in privaat bezit);

overwegende dat

 • Uraniumverrijking een zeer gevoelige activiteit is, gelet op het gevaar van proliferatie van kennis over verrijkingsprocessen en diens toepassing op het ontwikkelen van massavernietigingswapens;
 • Deze activiteiten gebaat zijn bij een hoge mate van overheidstoezicht, ook door middel van actieve deelname in het bestuur van het bedrijf;
 • Er geen significante kosten verbonden zijn voor de Nederlandse belastingbetaler aan het houden van de aandelen in Urenco;
 • Er momenteel een onderzoekscommissie van de Eerste Kamer loopt over privatiseringen;
 • Het argument dat de Nederlandse Staat geen minderheidsbelang in een privaat bedrijf wil houden inconsistent is (zie toelichting);

spreekt uit dat

 • De Nederlandse regering moet afzien van haar deel van Urenco niet moet privatiseren;
 • De Nederlandse regering Britse verkoop alleen zal toestaan indien het belang integraal en privaat word doorverkocht (dus geen beursgang);

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Urenco is een bijzonder bedrijf, opgericht door het Verdrag van Almelo in 1971 als een partnerschap tussen Nederland, (West-)Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk (waarin staat dat de Nederlandse regering het verkoop van belangen in het bedrijf kan vetoën, vandaar het tweede dictum onder spreekt uit dat). Sindsdien is het bedrijf uitgegroeid tot baken van innovatie in de productie van verrijkt uranium voor vele doeleinden (dus niet louter kernenergieopwekking). Urenco opereert een productiefaciliteit in Nederland (te Almelo) waar het een directe werkgever is voor 280 mensen, en indirect werkgelegenheid verschaft voor enkele duizenden meer over heel Nederland.
Urenco is ook een goed presterend bedrijf, met een geschatte marktwaarde van tussen de €10-12 miljard, die ieder jaar tussen de €70-90 miljoen euro uitkeert aan schatkist aan dividend.

Verwachtingen zijn dat de privatisering een opbrengst van zo rond de €3 miljard zou genereren voor de Nederlandse belastingbetaler. De voordelige economische effecten van het bedrijf, en de opbrengst van een mogelijke privatisering verbleken natuurlijk bij het immense belang dat Nederland, en de wereld als geheel heeft, in het borgen van de veiligheid rondom de verrijking van uranium voor (deels) commerciële doeleinden. De veiligheidsaspecten kunnen het best geborgd worden door actieve overheidsdeelname in het bestuur van het bedrijf.

Als laatste moet gezegd worden dat het bezitten van een minderheidsbelang in een privaat bedrijf nooit eerder een probleem is geweest voor de regering. Zo heeft de Nederland Staat nog steeds belangen van ca. 1% in KLM en in de aerospace- en wapenfabrikant Thales.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site