VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

(aangenomen: najaar 2012, ALV 63)

Tags: Zorg (29), ALV 63 (17), Diversiteit (11).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Rotterdam op 27 en 28 oktober 2012,

constaterende dat

  • Nederland het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap al in 2007 heeft ondertekend;
  • Nederland het verdrag, vijf jaar na ondertekening, nog steeds niet heeft geratificeerd;

overwegende dat

  • het VN verdrag heeft vastgelegd dat mensen met een handicap recht hebben op een goed leven en het recht hebben om te kunnen meedoen aan alle facetten van de samenleving;
  • wereldwijd 120 landen het verdrag hebben geratificeerd, waaronder bijna alle Europese landen, en de Europese Unie zelf het verdrag heeft geratificeerd in 2011 mensen met een handicap het recht hebben om mee te doen aan de maatschappij;
  • de Jonge Democraten zelfredzaamheid en eigen regie voor individuen hoog in het vaandel heeft staan;

spreekt uit dat

  • De Nederlandse regering concrete stappen moet ondernemen in de ratificatie van het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap en hierbij de fundamentele rechten van mensen met een handicap en hun participatie aan de maatschappij moet erkennen en garanderen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Het Verdrag beperkt zich tot de aanduiding: mensen met langdurige fysieke, mentale, intellectuele of zintuiglijke beperkingen.

Het Verdrag is gebouwd op de volgende vier pijlers:
1. Gelijkheid, 2. Doeltreffend maar niet onevenredig belastend, 3. Toegankelijkheid, 4. Zelfstandigheid. Het verdrag voorziet aanpassingen op drie niveau's. Allereerst staan algemene aanpassing voor op. Het Verdrag geeft aan dat de samenleving zoveel mogelijk algemeen toegankelijk moet worden gemaakt. Dan kunnen zoveel mogelijk mensen mee doen zonder specifieke of individuele aanpassing. Indien algemene toegankelijkheid niet toereikend is, moet er een optie bestaan voor specifieke aanpassingen. Zoals een speciale bus voor mensen die niet met de gewone toegankelijke bus kunnen reizen. Als laatste worden er aanpssingen op individueel niveau voorzien. Het verdrag kent ook de verplichting om discriminatie tegen gehandicapten uit te bannen.

Onderzoek, ingesteld door het kabinet zelf, concludeert in 2012 dat het verdrag een vergaande explitering van bestaande mensenrechten is. "Omdat het Verdrag geen nieuwe rechten in het leven roept en slechts een toegepaste versie van bestaande mensenrechten is, worden bestaande verplichtingen verder uitgewerkt en geconcretiseerd. " De staat heeft hier verplichtingen in, welke zeker bepaalde kosten met zich meedragen. Betere participatie van mensen met een handicap in de maatschappij zal ook een economisch voordeel met zich meebrengen. Daarnaast mag geld geen zijn reden om mensen met een handicap fundamentele rechten en goede participatie aan de maatschappij niet te erkennen!

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site