Voetbalgeweld

(aangenomen: winter 2014, ALV 66)

Tags: ALV 66 (26), Sport (6).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • Voetbal de populairste (kijk)sport is van Nederland;
  • In Nederland jaarlijks rond de zeven miljoen stadionbezoeken worden afgelegd;
  • Daarbij relatief weinig incidenten voorkomen (relatief minder incidenten in één voetbalseizoen dan tijdens de gemiddelde jaarwisseling);

overwegende dat

  • Supporters(verenigingen), KNVB en autoriteiten een traject van normalisatie hebben afgesproken;
  • Dit traject op dit moment door burgemeesters vaak wordt gefrustreerd uit angst voor ongeregeldheden;
  • Een stadionbezoek door generieke maatregelen als fouilleringen, combi-regelingen, noodverordeningen en alcoholverboden steeds onaantrekkelijker wordt voor de overgrote meerderheid van goedwillende supporters;
  • Deze maatregelen vaak niet de gewenste effecten hebben, aangezien kwaadwillenden zich weinig van deze maatregelen aantrekken;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van "normalisatie", waarbij zo snel mogelijk gestreefd wordt naar een situatie waarbij bezoekende supporters gastvrij worden ontvangen en met zo weinig mogelijk belemmeringen een wedstrijd kunnen bezoeken;
  • De Jonge Democraten generieke maatregelen in beginsel afkeuren vanwege het nadelige effect op goedwillende supporters;
  • De Jonge Democraten de voorkeur geven aan betere straffen voor en intensievere begeleiding van de raddraaiers;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site