Auteursrecht

(aangenomen: winter 2014, ALV 66)

Tags: ALV 66 (26), Digitaal (14), Cultuur (5), Innovatie (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Middelburg op 1 en 2 februari 2014,

constaterende dat

  • De Nederlandse Auteurswet uit 1912 stamt;
  • Men conform deze wet automatisch auteursrecht verwerft over iedere creatieve uiting;
  • Het verspreiden van auteursrechtelijk materiaal strafrechtelijk verboden is;

overwegende dat

  • Het doel van auteursrecht het stimuleren van creativiteit, innovatie en culturele ontwikkeling is;
  • Het beschermen van rechthebbenden een middel hiertoe is, en geen doel op zich;
  • Innovatie baat heeft bij vrije toegang tot creatieve werken;
  • Auteurs aanspraak moeten kunnen maken op vergoeding voor hun werk;

spreekt uit dat

  • Auteursrecht over een werk actief geclaimd moet worden;
  • Auteurs dit zonder financiĆ«le of administratieve drempels moeten kunnen doen bij een centrale instantie;
  • Werken waarover geen auteursrecht geclaimd is vrij verspreid en hergebruikt mogen worden met naamsvermelding van de originele auteur. Dit is vergelijkbaar met een variant van de populaire Creatie Commons licenties.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Onder 'auteurs' wordt verstaan de makers van creatieve werken, zij het in woord, beeld, programmacode of anderszins.

Gerelateerde moties:

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site