Meldplicht digitale risico's

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Digitaal (14), Privacy (12).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Geautomatiseerde systemen in toenemende mate van invloed zijn op onze fysieke veiligheid;
  • Leveranciers van systemen weinig motivatie hebben om risico's te melden aan klanten en andere gebruikers;

overwegende dat

  • Kennis van risico's noodzakelijk is om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor veilig gebruik van systemen;
  • Vergelijkbare regelgeving er al is voor de financiĆ«le sector, voedselveiligheid, medicijnen en voor datalekken wetgeving in de maak is;
  • Leveranciers geen belang hebben om negatieve kanten van hun producten naar klanten te communiceren;
  • Uit de praktijk blijkt dat vaak sterk gemotiveerde en technisch vaardige burgers niet de informatie kunnen krijgen om zichzelf voldoende te informeren;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten zich inzetten voor een brede risicomeldplicht voor leveranciers van geautomatiseerde systemen met als doel om burgers in staat te stellen om meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun veiligheid.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De digitale wereld heeft een steeds grotere invloed op onze fysieke wereld: medische implantaten, auto's, huizen, etc. zijn steeds vaker computergestuurd. Naast alle voordelen brengt dit ook risico's met zich mee.

De praktijk laat zien dat fabrikanten erg terughoudend zijn om informatie over deze risico's te delen en soms zelfs actief publicaties over deze risico's proberen tegen te houden. In tegenstelling tot de gebruikers hebben leveranciers er geen belang bij als negatieve eigenschappen van hun product bekend worden gemaakt. De indieners zijn van mening dat de burgers deze wetgeving nodig hebben om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor hun eigen veiligheid.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site