DigiD

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Digitaal (14), Privacy (12).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • De overheid burgers tegenwoordig steeds meer zaken online laat regelen.
  • Deze online portalen van de overheid beschermd worden middels DigiD.
  • In veel gevallen de authenticatie via DigiD slechts berust op het gebruik van een gebruikersnaam en wachtwoord.

overwegende dat

  • Adequate beveiliging van overheidssites met DigiD een noodzaak is, gezien de gevoeligheid van de verwerkte informatie alsook de geboden functionaliteit

spreekt uit dat

  • Overheidsites waarop burgers privacygevoelige informatie kunnen opvragen of aanvragen bij de overheid kunnen indienen een betere beveiliging behoeven.
  • Deze beveiliging bij voorkeur via een elektronische reader geschiedt, maar ten minste sms-verificatie behoeft.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Er zijn meerdere betrouwbaarheidsniveaus mogelijk zijn voor authenticatie via DigiD. De minst veilige is met alleen een DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord. De veiligste is via een elektronische reader met een persoonlijke sleutel Daar tussenin zit in elk geval DigiD met SMS-authenticatie.

Voorbeelden van met DigiD beveiligde functionaliteit zijn het aanvragen van studiefinanciering of het veranderen van je donorstatus.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site