Bijensterfte

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Duurzaamheid (20), Dierenwelzijn (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Nederland een grote bijensterfte kent
  • wetenschappelijk is aangetoond dat neonicotinoiden hier een grote rol in spelen
  • behalve de bijensterfte ook de Nederlandse oppervlaktewaterkwaliteit en biodiversiteit in het algemeen te lijden hebben onder neonicotinoiden

overwegende dat

  • de Nederlandse natuur en landbouw in grote mate afhankelijk is van bestuivers en de bij belangrijk is in deze groep

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten voorstander zijn van een landelijk en Europees verbod op het inkopen en gebruik van neonicotinoiden

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

de Jonge Democraten voorstander zijn van een landelijk en Europees verbod op het inkopen en gebruik van neonicotinoiden

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site