Wietteelt

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Vrijheid (6), Verslaving (2).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Verkoop door coffeeshops wordt gedoogd, maar de inkoop door coffeeshops is verboden;
  • Niet bekend is van wie de coffeeshophouders de wiet precies kopen of wat het gehalte THC, de werkzame stof in wiet, precies bedraagt;
  • In diverse gemeentes sprake is van veel lege kantoorpanden en braakliggende grond, die door de economische crisis moeilijk verkocht worden;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van de legalisering van softdrugs, mede omdat gedogen verwarrend is en de markt vertroebelt;
  • Het toestaan van gereguleerde wietteelt in leegstaande kantoorpanden of op braakliggende grond een manier is om de legalisering van softdrugs op overzienbare, controleerbare wijze vorm te geven;
  • Het toestaan van gereguleerde wietteelt in leegstaande kantoorpanden of op braakliggende grond daarnaast een manier is om ongebruikt kapitaal alsnog nuttig te gebruiken;

spreekt uit dat

  • Braakliggende gronden en leegstaande kantoorpanden gedeeltelijk gebruikt zouden moeten kunnen worden als door de gemeente gereguleerde legale wietplantages;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De Jonge Democraten hebben goede redenen om voor de legalisering van softdrugs te zijn. Door legalisering deels op deze wijze vorm te geven, worden twee vliegen in één klap geslagen omdat ook gebruikt wordt van ongebruikt kapitaal;

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site