Woontoeslag

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Woningmarkt (8).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Er meerdere landelijk bepaalde fiscale stimuli zijn voor de woningmarkt: hypotheekrenteaftrek, huurtoeslag, niet marktconforme hoogte van sociale huur en startersleningen
  • Er meerdere landelijke belastingen zijn voor de woningmarkt: eigenwoningforfait, overdrachtsbelasting, verhuurdersheffing en vaste landelijk bepaalde huurverhoging

overwegende dat

  • De verregaande regulering de doorstroming op de woningmarkt bemoeilijkt in plaats van marktwerking bevorderen en excessen voorkomen
  • Duidelijkheid over fiscale bepalingen voor een lange periode gewenst zijn om de rust op de woningmarkt te laten terugkeren
  • Stimulering van het subject (persoon) in plaats van op basis van het object (huis) meer keuzevrijheid garandeert

spreekt uit dat

  • JD actief pleit voor invoering van afbouwing van alle bovengenoemde fiscale bepalingen met een looptijd van 25 jaar vanaf 2015
  • Hiervoor in de plaats er een woontoeslag komt voor huishoudens bedoelt voor betaling van huur- of koophuis
  • De woontoeslag beschikbaar is voor mensen met een netto onder modaal inkomen en de inkomensgrens jaarlijks kan worden aangepast door de Tweede Kamer

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

De inkomensgrens voor ontvangen woontoeslag is afhankelijk van koopkracht en de beschikbare middelen en moet daarom jaarlijks kunnen worden aangepast.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site