Decentraliseren doelgroepenbeleid woningmarkt

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Woningmarkt (8), Ruimtelijke Ordening (5).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Door middel ruimteverdeling wordt bepaald waar wonen mogelijk is op landelijk niveau met de nota Ruimte, op Provinciaal niveau en op gemeentelijk niveau met bestemmingsplannen;
  • Gemeenten momenteel beperkt worden in Ruimtelijke Ordening door de gegeven nationale en provinciale kaders;
  • De gemeente in huidige bestemmingsplannen al doelgroepenbeleid doorvoert met vaststellen gewenste quota voor huur- en koopwoningen bij nieuwbouwprojecten;

overwegende dat

  • Doelgroepenbeleid vanuit voorkeur voor subdiariteitsbeginsel het beste kan worden uitgevoerd op gemeentelijk niveau;

spreekt uit dat

  • JD pleit voor een geliberaliseerde huurwoningmarkt waarin gemeenten vrijheid krijgen om vast te stellen hoe zij hun woningmarkt verdelen over doelgroepen

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site