Aardgas

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Duurzaamheid (20), Grondstoffen (6).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Een overgroot gedeelte van de Nederlandse huishoudens en bedrijven aangesloten zijn op het gasnet uitsluitend voor het gebruik van gas als warmtebron.
  • Gas verbranden voor warmte een energieomzetting is van een hoogwaardige naar een zeer laagwaardige vorm van energie.
  • Gascentrales de meest flexibele elektriciteitsoutput hebben.
  • De Groningse gasvoorraden met het huidige aardgasverbruik binnen enkele decennia uitgeput zijn.

overwegende dat

  • Gas/chemische energie een moeilijke vorm van energie is om te verduurzamen in tegenstelling tot elektriciteit.
  • Er tegenwoordig verscheidende technieken beschikbaar zijn om efficiĆ«nter en/of duurzamere warmte te genereren voor verwarming die beter passen in een duurzame energievoorziening.
  • Het vermijden van verspilling van de aardgasvoorraden van Nederland een economische, strategisch maar ook technisch belang zal hebben. Vooral als in de toekomst duurzame (oncontroleerbare) energieopwekking een significant deel van de elektriciteitsopwekking op zich neemt en de flexibele back up van gascentrales noodzakelijk zijn.

spreekt uit dat

  • Het verwarmen van huizen en bedrijven (exergetisch) zo efficient mogelijk moet gebeuren en het gebruik van aardgas hierbij moet worden beperkt. Bij nieuwbouwwoningen en -bedrijfspanden moet de voorkeur zijn om andere duurzamere warmteopwekkingen te gebruiken. Geen aansluiting op het gasnet moet de nieuwe standaard worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Voorbeelden van efficiƫntere warmteopwekkingstechnieken: Warmtepompen, zonnecollectoren, warmtenetten, warmte/kou opslag (WKO)

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site