Winkeltijdenwet

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Economie (17), Marktwerking (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • De overheid beperkingen oplegt aan ondernemers en bedrijven wat betreft de tijden waarop een zaak geopend mag zijn, bijvoorbeeld door middel van de winkeltijdenwet of gemeentelijke bepalingen over de sluitingstijden voor de horeca.
  • Er al lang geen sprake meer is van een 9 tot 5 maatschappij maar steeds meer mensen flexibel of in deeltijd werken.

overwegende dat

  • Ondernemers zo veel mogelijk vrijheid zouden moeten hebben.
  • Ondernemers hun zaak alleen op ongebruikelijke tijdstippen zullen openen wanneer daar vanuit de markt behoefte aan is.
  • “Het is 3 uur ’s nachts” op zichzelf genomen geen argument is waarom een zaak gesloten zou moeten zijn.

spreekt uit dat

  • De overheid op geen enkele wijze beperkingen moet opleggen aan ondernemers wat betreft de openingstijden van hun zaak op grond van uitsluitend een dag of een tijdstip.
  • De winkeltijdenwet volledig moet worden afgeschaft dan wel drastisch moet worden veranderd om hieraan te voldoen.
  • Het wel mogelijk moet blijven om zaken op bepaalde tijden te sluiten wanneer hier gegronde, onoverkoombare redenen voor zijn, bijvoorbeeld in het kader van geluidsoverlast of openbare orde.
  • Werknemers niet verplicht kunnen worden om buiten de reguliere werktijden te werken.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Beperkingen van openingstijden beperken de vrijheid van de ondernemer. De markt kan prima zelf bepalen wanneer winkels open zijn en wanneer niet, daar is de overheid niet voor nodig.. Het kern idee van deze motie is dat het tijdstip op zichzelf geen reden is om een winkel te sluiten. Als er andere, gegronde redenen zijn waarom een bepaalde zaak niet open zou moeten zijn, dan is een sluiting op basis van dergelijke goede redenen acceptabel en terecht, maar dat wil niet zeggen dat op voorhand alle winkels normaal gesproken om 10 uur ´s avonds gesloten moeten zijn.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site