QALY

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: Zorg (29), ALV 64 (25).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • De zorgkosten enorm stijgen en ons zorgstelsel onder druk komt te staan;

overwegende dat

  • Vergrijzing en de ontwikkeling van nieuwe behandelmethoden de zorgkosten alsmaar verder zullen doen stijgen;
  • Stijgende zorgkosten niet oneindig door de maatschappij gedragen kunnen worden;
  • Discussies over het niet meer vergoeden van specifieke behandelingen leiden tot willekeur;
  • Een mensenleven eindig is, en de kwaliteit van leven prioriteit heeft boven het eindeloos proberen te rekken van de kwantiteit van leven;
  • De Raad voor Volksgezondheid en Zorg stelt dat om zorg toegankelijk te houden voor iedereen, een behandeling maximaal 80.000 euro per gewonnen levensjaar zou mogen kosten;
  • Voor preventie, zoals vaccinaties, al een plafond bestaat van wat een behandeling mag kosten;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat medische behandelingen gericht moeten zijn om de kwaliteit van leven te verbeteren, en niet alleen gericht moeten zijn op verlenging van de levensduur.
  • De Jonge Democraten vinden dat medische behandelingen maximaal 80.000 euro per te verwachten gewonnen qaly (quality adjusted life years) mogen kosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site