AWBZ

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: Zorg (29), ALV 64 (25), Sociale Zekerheid (6).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Wanneer ouderen opgenomen worden in een verpleeghuis, hun vermogen wordt meegenomen in de eigen bijdrage.

overwegende dat

  • Ouderen gedwongen worden hun huis en spaargeld op te eten;
  • Zij hun spaargeld daardoor massaal weggeven aan kinderen;
  • Op deze manier sparen en zuinig leven niet beloond wordt.

spreekt uit dat

  • De eigen bijdrage voor AWBZ zorg alleen berekend wordt op basis van inkomen zonder 8% uit het box 3 vermogen hierbij op te tellen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site