Mensenrechtenschendingen door Nederland

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Mensenrechten (11).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

 • Nederland geen onbevlekte geschiedenis heeft als het op mensenrechtenschendingen aankomt

overwegende dat

 • De Nederlandse regering in het verleden hooguit spijt heeft betoogd voor sommige grove schendingen van mensenrechten waar wij een aandeel in hadden.

spreekt uit dat

 • De Jonge Democraten erop moeten aandringen dat de Nederlandse staat, bij monde van de Minister-President, zijn volledige excuses uitspreekt voor mensenrechtenschending die in het verleden hebben plaatsgevonden, waaronder:
  - Het koloniale verleden in het algemeen, en de vele incidenten in de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog in het bijzonder (zoals al eerder excuses voor specifiek het bloedbad bij Rawagede zijn aangeboden)
  - Nederlandse betrokkenheid bij de trans-Atlantische slavenhandel
  - Nederlandse betrokkenheid bij de deportatie van haar Joodse, Roma, en Sinti bevolkingen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
  - De onvoldoende inzet van Nederland om te proberen de val van Srebrenica te voorkomen als onderdeel van de United Nations Protection Force

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Nederland heeft lange en soms zeer donkere geschiedenis. Gelukkig is het tegenwoordig geen taboe meer om over deze zaken te praten in Nederland, en zijn wij niet meer als land van onze eigen heiligheid overtuigt. Dit is een belangrijke eerste stap om te nemen als land.

Maar het moeten niet de laatste stappen zijn die wij nemen op dit pad. Met de uitzondering van het reeds genoemde bloedbad bij Rawagede heeft Nederland zich nooit formeel verexcuseerd voor velen uitzonderlijke donkere periodes of incidenten uit haar geschiedenis. Tijd alleen kan niet alle wonden helen. En hoewel er niet veel mensen meer in leven zijn die die wonden zelf dragen, kunnen samenlevingen nog steeds door zo'n belaste geschiedenis verhinderd worden in hun eigen ontwikkeling.

Formele excuses zullen die problematiek ook niet oplossen, en zullen ook niet alle resterende wonden doen genezen. Maar het zal wel de volgende stap zijn op de weg naar verzoening, erkenning, en wederzijds begrip. Dat is een weg die Nederland met de slachtoffers van haar daden moet belopen, en zonder excuses kan een dergelijke reis nooit zijn bestemming bereiken.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site