Relatie met Marokko

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Internationaal (15), Mensenrechten (11).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Het aantal politiek gevangenen in Marokko na januari 2011 schrikbarend is toegenomen.
  • Een aanzienlijk deel van de politiek gevangenen dat in deze periode gevangen is gezet student of scholier is.
  • VN rapporteur Juan Mendez in 2012 heeft geconstateerd dat martelingen in detentie aan de orde van de dag zijn.
  • De Europese Unie op 1 maart 2013 begonnen is met de onderhandelingen aangaande het DCFTA. (Deep & Comprehensive Trade Agreement)

overwegende dat

  • Marokko in 2011 als eerste land de status van “partner for democracy” toebedeeld heeft gekregen door de raad van Europa.
  • Marokko van alle landen in Noord-Afrika de meeste Europese hulp ontvangt.
  • Het Europees nabuurschapsbeleid is dat landen die meer hervormen, meer gesteund dienen te worden.
  • Een goed functionerende rechtstaat in Marokko zowel in het belang van het Europese bedrijfsleven als de lokale bevolking is.

spreekt uit dat

  • Verdiepen van het vrijhandelsverdrag conditioneel moet zijn op daadwerkelijke hervormingen op het gebied van de rechtstaat en het uitbannen van martelingen.
  • De door FreeKoulchi gedocumenteerde politiek gevangenen dienen te worden vrijgelaten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Zowel het starten van onderhandelingen aangaande het handelsverdrag als de start van het FreeKoulchi initiatief waren aanleiding voor deze motie van Team Arab Transition. Het FreeKoulchi initiatief is een samenwerkingsverband van o.a. Marokkaanse Associatie voor de Mensenrechten (AMDH) heeft als doelstelling het documenteren van de politiek gevangenen die sinds het uitbreken van de Arabische lente zijn vastgezet. Ook houdt men hier de omstandigheden bij waaronder deze gevangenen zich verkeren.

De toegang tot de Europese markt is het meest invloedrijke instrument dat de EU heeft om beleid in andere staten te beïnvloeden. De indieners zijn van mening dat dit instrument ten volste dient te worden benut om hervormingen tot stand te doen brengen in Noord-Afrika.

Sinds de demonstraties in 2011 is men overhaast demonstranten en activisten (veelal studenten en soms ook scholieren) gaan oppakken. Zowel vanuit een mensenrechtenperspectief alsmede om radicalisering van deze jongeren en de mensen om hen heen niet te bevorderen zijn de indieners van mening dat deze politiek gevangenen dienen te worden vrijgelaten.

* Onder de gevangenen op de lijst bevinden zich geen leden van terroristische organisaties
* Meer info is te vinden op www.freekoulchi.org

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site