Gemeenteraadsleden

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Democratie (15).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • steeds meer taken worden overgedragen vanuit het Rijk naar gemeenten waardoor de hoeveelheid werk en verantwoordelijkheid voor gemeenteraadsleden in de toekomst alleen maar zal toenemen;
  • in zowel grote als kleine gemeenten de functie van Raadslid een deeltijdfunctie is;

overwegende dat

  • fulltime bestuur het beter mogelijk maakt voor burgers om overdag de gemeenteraadsleden te benaderen voor een afspraak of werkbezoek;
  • in gemeenten een toenemend aantal ingrijpende beslissingen worden genomen waarbij de volledige aandacht van gemeenteraadsleden noodzakelijk is;
  • een full-time aanstelling van gemeenteraadsleden leidt tot een beter contact met de maatschappij, omdat er meer tijd overblijft voor werkbezoeken en afspraken;
  • dit ook de bekendheid van lokale politici ten goede komt;

spreekt uit dat

  • de Jonge Democraten de mogelijkheid willen bieden aan gemeenten om te kiezen voor een fulltime aanstelling van gemeenteraadsleden;
  • dit uitgangspunt ook actief naar buiten uitdraagt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014;

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site