Toegang BRP

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Religie (5).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Op dit moment de kerk (protestants en katholiek) via SILA (Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie) inzicht heeft in de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie);
  • 'SILA mutaties doorgeeft aan de kerkgemeenschap waar iemand onder valt in geval van verhuizing, overlijden, naamswijziging, en begin- of einddatum van een huwelijk;
  • Het delen van gegevens niet duidelijk kenbaar wordt gemaakt, en automatisch op toegestaan staat;

overwegende dat

  • Dit een inbreuk is op de privacy;
  • Nederland een scheiding van kerk en staat kent;
  • De kerk niets te maken heeft met verhuizingen, overlijden, naamswijzigingen en huwelijken;
  • Mensen prima zelf in staat zijn wijzigingen aan te geven bij de plaatselijke kerk indien gewenst;

spreekt uit dat

  • De Jonge Democraten vinden dat SILA geen toegang meer moet hebben tot de GBA;
  • Het delen van gegevens uit het GBA aan kerkgenootschappen niet automatisch toegestaan mag zijn (opt-out), maar dat er toestemming wordt gevraagd (opt-in). Wanneer bij geboorte toestemming is gegeven door de ouders, dit op 18-jarige leeftijd nogmaals door de persoon zelf dient te gebeuren;
  • Burgers op de hoogte moeten worden gesteld welke andere instanties er allemaal toegang hebben tot welke gegevens in de GBA;

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:

Op dit moment is het zo dat als je ooit bent gedoopt, of wanneer je beide ouders zijn gedoopt, je een 'SILA-stip' achter je naam hebt staan binnen het GBA. Wanneer je verhuist je onherroepelijk een brief krijgt van de lokale kerk, of een brief op de mat dat je vanaf heden ingeschreven staat bij de plaatselijke kerk. Volgens de Jonge Democraten is privacy een belangrijk recht en de het belang van deze maatregel (dat iemand ingeschreven wordt in de lokale kerk) weegt niet op tegen de schending van iemand privacy en dat een kerkelijke organisatie je altijd weet te vinden, zelfs als je je naam wijzigt. Hier moet dan ook onmiddellijk een einde aan komen.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site