Elektronisch Patiëntendossier

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: Zorg (29), ALV 64 (25), Privacy (12).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

 • Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) een computersysteem is dat mogelijk levens kan redden;
 • Iedere implementatie van een dergelijk systeem zeer persoonlijke gegevens zal bevatten, zoals je medische geschiedenis en eventuele aanleg voor ziekten;

overwegende dat

 • Persoons- en medische gegevens beschouwd moeten worden als kostbaar eigendom van het individu;
 • De medische professionals die zullen werken met het EPD ook maar mensen zijn, en dus fouten kunnen maken in de verwerking van deze gegevens;
 • De beveiliging van een computersysteem in geen enkel geval volledig gegarandeerd kan worden;

spreekt uit dat

 • Een eventueel te ontwikkelen EPD moet voldoen aan twee voorwaarden:
  1) Het systeem wordt opt-in. Dat wil zeggen dat de burger actief aan moet geven dat zijn gegevens opgenomen en verwerkt mogen worden.
  2) De burger houdt absolute controle over zijn gegevens. Hier valt onder het verschaffen van toegang tot de gegevens, bijvoorbeeld middels een cryptografische sleutel op een fysieke drager.
 • Er bij de lancering van het systeem een campagne wordt gestart om burgers een geïnformeerde keuze over deelname te laten maken.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site