Auteursrecht

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Digitaal (14), Cultuur (5), Innovatie (4).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • De huidige termijn van auteursrecht het gehele leven van de maker en daarbovenop nog 70 jaar is.

overwegende dat

  • Deze periode extreem lang is;
  • Het hergebruik van culturele uitingen en daarmee de culturele groei hierdoor onnodig wordt beperkt;
  • Het hoofddoel van auteursrecht niet het beschermen van de maker, maar het stimuleren van innovatie, creativiteit en culturele ontwikkeling is

spreekt uit dat

  • De termijn van het auteursrecht volgens de Jonge Democraten verkort moet worden tot de duur van het leven van de maker plus 20 jaar.

en gaat over tot de orde van de dag.

Gerelateerde moties:

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site