Privacy

(aangenomen: zomer 2013, ALV 64)

Tags: ALV 64 (25), Privacy (12), APM (3).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Groningen op 15 en 16 juni 2013,

constaterende dat

  • Er op grote schaal gegevens worden verzameld door Amerikaanse inlichtingsdiensten van zowel Amerikaanse als Europese burgers zonder dat hiervoor toestemming is gegeven door de betreffende persoon of personen;
  • Binnen de Europese Unie privacy hoog in het vaandel staat, maar de huidige wetgeving niet toereikend is, en nieuwe Europese wetgeving nog op zich laat wachten, in de vorm van een nieuw General Data Protection Regulation;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten vinden dat privacy ten allen tijde gewaarborgd moet worden, en enkel in uitzonderlijke gevallen, wanneer de veiligheid van de Europese burgers in het geding is, geschonden mag worden. Amerikaanse veiligheidsdiensten die overal gevaar in zien moeten de balans tussen de bescherming van persoonsgegevens en mensen die een gevaar vormen voor de samenleving beter in het oog houden;

spreekt uit dat

  • Bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie en de bescherming van gegevens in derde landen van Europese burgers gewaarborgd moet zijn. Dat overheden slechts toegang kunnen krijgen tot dergelijke gegevens op basis van een gerechtelijk bevel of basis van een bevel van een bevoegde instantie, zoals de Europena Data Protection Supvervisory (EDPS) en uitsluitend in individuele gevallen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site