Defensieondersteunend personeel

(aangenomen: najaar 2010, ALV 58)

Tags: Internationaal (15), Mensenrechten (11), Veiligheid (4), ALV 58 (2).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 30 en 31 oktober 2010,

constaterende dat

  • De Nederlandse krijgsmacht in Afghanistan heeft samengewerkt met lokale bewoners, welke o.a. direct aan de missie en veiligheid van de krijgsmacht bijdroegen als tolk.
  • Over het algemeen de identiteit van deze mensen niet geheim kon worden gehouden.
  • De situatie in Afghanistan steeds meer verslechterd.
  • Deze tolken in levensgevaar verkeren wanneer ze niet beschermd worden door ISAF troepen.

overwegende dat

  • De Nederlandse politiek, blijkens de discussie over de Veteranenwet, erkent dat de Nederlandse krijgsmacht een zorgplicht heeft voor haar soldaten, ook na uitzending en pensioen.
  • Het vertrouwen in de Nederlandse krijgsmacht van diegenen die bereikt werden door ISAF-missie, en het vertrouwen van diegenen die samenwerkten met de ISAF-missie geschonden wordt wanneer bijvoorbeeld tolken aan hun lot worden overgelaten.
  • Dat vertrouwen belangrijk is voor toekomstige missies.

spreekt uit dat

  • De Nederlandse krijgsmacht een zorgplicht heeft voor de mensen die zij zo nauw als o.a. tolken betrekt bij haar missies.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site