Roma

(aangenomen: najaar 2010, ALV 58)

Tags: Internationaal (15), Diversiteit (11), ALV 58 (2).

De ALV der Jonge Democraten, bijeen te Nijmegen op 30 en 31 oktober 2010,

constaterende dat

  • de huidige gebeurtenissen, betreffende de deportatie van Roma vanuit Frankrijk, beleid op basis van etniciteit, een zorgwekkende ontwikkeling aanduiden.
  • de aanbevelingen en dreigende sancties door de Europese Commissie en de Europese Raad tegenover het Franse beleid niet serieus worden genomen.
  • Frankrijk niet een unieke situatie binnen haar landsgrenzen heeft, maar er binnen de Europese Unie vele misstanden, op het gebied van Roma minderheden, plaatsvinden zoals discriminatie, gebrekkige huisvesting en onvoldoende toegang tot goed onderwijs;
  • de verbetering van de ongunstige leefomstandigheden en het streven naar integratie van Roma minderheden binnen Europa, een structurele oplossing behoeft.

overwegende dat

  • in 2014 de beperkingen betreffende het vrije verkeer van personen met RoemeniĆ« en Bulgarije opgeheven worden en er een verwachte toestroom zal zijn van diverse migranten, waaronder groepen Roma;
  • diverse Europese landen internationale verdragen zoals, de Europese Verklaring voor de Rechten van de Mens, de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de EU Racial Equality Directive (2000/43/EC en 2000/78/EC) en het European Framework Convention for protection of national minorities schenden;
  • de geschiedenis van (gedwongen) migratie, vervolging, slavernij, Porrajmos (Holocaust) en stelselmatige discriminatie, een grote stempel hebben gedrukt op de huidige achterblijvende sociaal-economische positie, culturele uitingen van Roma en houding ten opzichte van de autoriteiten.

spreekt uit dat

  • wij, Jonge Democraten, stelselmatige discriminatie en deportatie van Roma ten zeerste afkeuren.
  • wij vinden dat er een structurele oplossing voor de marginale positie van Roma minderheden gevonden moet worden.
  • deze oplossing gericht moet zijn op integratie en participatie en er voorzichtig om moet worden gesprongen met op etniciteit gebaseerd beleid.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site