Overdragen van ouderlijk gezag naar opvoeders

(aangenomen: Wintercongres 2020)

Tags: ALV 85 (43), Diversiteit (11).

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Het voor twee mannen (ofwel een homo-koppel) niet mogelijk is om bij de geboorte van een kind via draagmoederschap allebei het juridische zeggenschap en het ouderlijk gezag over het kind te verkrijgen;
  • Een draagmoeder de eerste twee jaar het juridische zeggenschap over een kind blijft houden, waardoor één van de twee vaders wordt achtergesteld;

overwegende dat

  • Het niet uit moet maken of een kind twee vaders, twee moeders, of een vader en een moeder heeft;
  • Het juridisch zeggenschap en het ouderlijk gezag moet liggen bij de ouders die het kind opvoeden;

spreekt uit dat

  • Het voor twee mannen mogelijk moet zijn om bij de geboorte van een kind via draagmoederschap allebei het juridische zeggenschap en het ouderlijk gezag te krijgen.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site