Maaibeleid

(aangenomen: Wintercongres 2020)

Tags: ALV 85 (43), Ruimtelijke Ordening (5).

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • De insectenpopulatie in het algemeen en de bijenpopulatie in het bijzonder sterk afnemen in Nederland;

overwegende dat

  • De Jonge Democraten voorstander zijn van het vergroenen van steden en het vervangen van versteende wegen en straten met groen;
  • Niet de aanwezigheid van groen, maar juist het beheer ervan de grootste invloed heeft op biodiversiteit in steden;
  • Langer gras met ruimte voor bloemen essentieel zijn voor het behoudt van insecten;
  • Bijen een kleine actieradius en een vaste nestelplaats hebben, waardoor het volledig wegmaaien van een groenstrook hun dood kan betekenen;

spreekt uit dat

  • Gemeenten en andere overheden gras van bermen, veldjes en andere groenstroken enkel gefaseerd en niet te kort moeten maaien, en hierbij de maaifrequentie en timing af moeten laten hangen van de bloeiperiodes.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site