Kinderopvangtoeslag

(aangenomen: Wintercongres 2020)

Tags: ALV 85 (43), Sociale Zekerheid (6).

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Het toeslagenstelsel in Nederland zeer complex is;
  • Veel Nederlanders moeilijk kunnen inschatten hoeveel ze gaan verdienen in een jaar;

overwegende dat

  • Kinderopvangtoeslag als doel heeft om te stimuleren dat beide partners werken;
  • Dure opvang het ook voor hoge inkomens onaantrekkelijk maakt om meer te werken;
  • Als alles inkomensafhankelijk is, meer werken of verdienen onaantrekkelijk wordt;

spreekt uit dat

  • De hoogte van de kinderopvangtoeslag niet afhankelijk mag zijn van het inkomen van de ouders.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site