Woontoeslag

(aangenomen: Wintercongres 2020)

Tags: ALV 85 (43), Woningmarkt (8).

De ALV van de JD, bijeen te Arnhem op 1-2 februari 2020

constaterende dat

  • Huurtoeslag ondermaats wordt gebruikt door hen die het nodig hebben en misbruikt door hen die het niet nodig hebben;
  • Je meer huurtoeslag krijgt als je een duurder huis huurt;
  • Er een nijpend huizentekort is;

overwegende dat

  • Het toeslagensysteem het belastingstelsel onnodig gecompliceerd maakt;
  • Toeslagen marktverstorende werking hebben;

spreekt uit dat

  • De huurtoeslag vervangen dient te worden door een woontoeslag die enkel afhankelijk is van het huishoudinkomen, en niet van de huurkosten.

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Feedback

» Bekijk alle moties
» Bekijk alle tags
» Ga terug naar de politieke site